Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursów nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursów nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20.

Lista projektów

Skład KOP