Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 14.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów