Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20

Szanowni Państwo,

1 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20

Lista projektów