Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/20 oraz listy projektów wybranych do dofinansowania. W ramach w/w konkursu skierowany do dofinansowania został jeden projekt Miasta Gorzów Wielkopolski nr RPLB.08.02.02-08-0001/20 , pn. „On-linowa edukacja” na łączną kwotę dofinansowania 1 613 911,37 PLN.

Celem głównym projektu będzie wyposażenie 25 gorzowskich, samorządowych szkół kształcenia ogólnego, tj. szkół podstawowych i liceów, w tym szkół specjalnych, w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej w związku z przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Lista