Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 2 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 93/1328/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.4 „Kogeneracja”.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu nr RPLB.03.04.00-08-0003/19.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19