Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Informujemy, iż w dniu 22 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 18/269/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna –  projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W ramach niniejszej Uchwały zmianie uległa kwota dofinansowania oraz kwota wydatków całkowitych projektu Nr RPLB.03.02.01-08-0026/18.


Listę projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17