Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

10 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów

Skład KOP