Przejdź do komentarzy

Zasada dostępności w projektach – spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”

Wszyscy beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

  • Jak w praktyce wdrażać zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach realizacji programów, począwszy od projektowania, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitorowanie, aż po ich ewaluację?
  • Jak w kontekście realizacji projektów miękkich i infrastrukturalnych rozumieć pojęcia, takie jak włączanie osób z niepełnosprawnościami, uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienia?

HARMONOGRAM SPOTKANIA

Godzina

Temat

09:00 – 10:00

Prezentacja dotycząca standardu edukacyjnego i szkoleniowego

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 11:30

Prezentacja dotycząca standardu cyfrowego

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:00

Prezentacja dotycząca standardu informacyjno-promocyjnego

13:00 – 13:25

Przerwa kawowa

13:25 – 15:00

Prezentacja dotycząca standardu architektonicznego i transportowego

 

Weź udział w spotkaniu:

7 stycznia 2019 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

8 stycznia 2019 r. – Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, Sala Sesyjna

Ilość miejsc ograniczona!

W spotkaniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na spotkanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119