Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do zlożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego www.rpo.lubuskie.pl dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Pliki do pobrania:

 

Protokół z wyboru wykonawcy w ramach przeprowadzonego postępowaniaobrazek

 

Zaproszenie do złożenia ofertyobrazek

Wzór umowyobrazek

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówieniaobrazek

Wzór ofertyobrazek

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2021 r., do godz. 9.00 (decyduje data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego), w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - (Kancelaria Ogólna)