Zamówienia Publiczne Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Dokument

Zamówienia Publiczne Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

pdf 2.26 MB
Poradnik przygotowany przez Komisję Europejską, dotyczący unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Poradnik będzie pomocny przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej.