Przejdź do komentarzy

Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie 2020 na 2016 rok

Szanowni Państwo!

Od 2 maja 2016 roku obowiązuje zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie 2020 na 2016 rok*.

*Do Harmonogramu na 2016 rok dodano nabór dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

Obowiązuje od: 02.05.2016

Harmonogram