Przejdź do komentarzy

Zaktualizowanie listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 22.06.2021r. w sprawie zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu jeden z projektów został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną

Lista projektów