Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista rankingowa projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 204/2808/17  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 września 2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0004/17 pt. Poznaj nowy świat dla seniorów, realizowanego przez Ośrodek Integracji Społecznej. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 2 270 296,96 PLN na 2 493 287,16 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „Działania przeciwdziałające epidemii”, w wyniku którego Beneficjent zapewni posiłki dla 100 osób w trudnej sytuacji ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub sytuację osobistą, oraz zatrudni dodatkowy personel medyczny w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Lista projektów