Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 205/2832/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 października  2020 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.08.04.02-08-0001/17 pt. „Zawodowcy w Gorzowie 2.” realizowanego przez Miasto Gorzów  Wlkp. o kwotę 2 049 636,71 (w tym wkład własny w wysokości 15%).

Przedmiotowe zmiany mają na celu walkę z COVID-19 i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, poprzez realizację dodatkowego zadania pn. „ Doposażenie szkół zawodowych w komputery w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19” na potrzeby prowadzenia edukacji zdalnej. Podmiotem odpowiedzialnym za zakup i wykorzystanie laptopów jest Miasto Gorzów Wielkopolski, które zapewni też wymagany wkład w wysokości 15% wartości zadania nr 9.

Lista projektów