Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

20 października 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20.

Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 15 września 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 133/1794/20 protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0002/20 pt. Czerwieńsk stawia na najmłodszych: rozwój żłobka miejskiego w Czerwieńsku!, złożonego przez: Gmina Czerwieńsk/Żłobek Miejski w Czerwieńsku. W wyniku protestu zwiększeniu ulega punktacja z 87,5 punktu na 89,0 punktów.

Lista projektów