Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

08.09.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 132/1784/20 dot. zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20.

Lista projektów