Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

22.09.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 134/1819/20 zmieniającą Uchwałę nr 113/1521/20 z dnia 09.06.2020 roku, dot. zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20.

Lista projektów