Przejdź do komentarzy

Zaktualizowan lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28.11.2017 r. przyjął zaktualizowaną Listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 polega na tym, iż w wyniku pozytywnie rozpatrzonego etapu procedury odwoławczej wniosek nr RPLB.08.03.00-08-0002/16,  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna pt. "Lubuska akademia kompetencji językowych i komputerowych"  został umieszczony na pozycji nr 6 i został rekomendowany do dofinansowania.

Aktualna lista