Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

 w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania projektu 3 467 842,15 zł.

 

Załącznik:

Lista po weryfikacji wstepnej dla Poddziałania 8.4.2.