Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 399 749,68 zł.

 

Tabela