Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 pragnę poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwadzieścia siedem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  31 743 952,56 zł.

Lista