Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/20 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  1 613 911,37 zł.

Lista