Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  dziewiętnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 698 886,88 zł.

Lista