Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/20

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwanaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 9 198 134,11 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnychobrazek