Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych pięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  13 614 858,36 zł.