Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!
 

W związku z zakończeniem 20 maja 2016 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych
w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i  zostaną przekazane do oceny formalnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 do
19 kwietnia 2016 r. wpłynęło 6 wniosków.

Pozytywnie zweryfikowano 5 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 26 102 059,45 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  19 794 938,88 PLN.

Załączniki:

Lista projektów poprawnych po weryfikacji wstępnej.

Lista projektów negatywnych po weryfikacji wstępnej.