Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazany został 1 wniosek o dofinansowanie projektu, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 999,99 zł.

Lista