Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IŻ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IŻ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych czterdzieści dziewięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 763 664,62 zł.

Lista projektów