Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazane zostały 42 wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 401 147,37 zł.

Lista projektów