Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/20

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalnomerytorycznej przekazanych zostało 7 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 473 556,90 zł.

Lista projektów