Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalnomerytorycznej przekazanych zostało 8 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 224 915,57 zł

Lista projektów