Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/20

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  siedem wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 878 142,99 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków