Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalnomerytorycznej przekazanych zostało 29 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 23 744 436,70 zł.

Lista wniosków