Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazany został 1 wniosek o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 199 999,97 zł.

Lista