Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 848 868,90 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22