Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwadzieścia dwa (22) wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 19 941 867,06 zł.    

Lista wniosków