Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21 infromujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane trzy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 257 128,75  zł.

Lista projektów