Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało osiem wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 807 047,50 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22