Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/2 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwanaście wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 551 956,93  zł.

Lista projektów