Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało 19 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 466 102,15 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21