Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalnomerytorycznej przekazanych zostało 29 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 049 390,40 zł.

Lista projektów