Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem 26 listopada 2019 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski aplikacyjne złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskało 5 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 51 476 320,89 PLN, w tym wartość dofinansowania 37 694 298,21 PLN.

 

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych