Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 20 stycznia 2022 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, informujemy, że jeden wniosek uzyskał pozytywny wynik weryfikacji i zostanie przekazany do oceny formalnej. Całkowita wartość wniosku wynosi 999 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 989 010,00 .

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych.