Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych przez wnioski złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo!

w związku z zakończeniem 7 maja 2020 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskały 3 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 18 450 287,07 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 979 766,10 PLN.

Lista wniosków