Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19

Szanowni Państwo,

3 czerwca 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  5 147 230,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4 797 230,00 PLN) oraz z budżetu państwa (350 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi  5 147 230,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 062 065,50 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych