Przejdź do komentarzy

Zakończenie realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna”

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna”. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma Openfield Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Raport końcowy z przedmiotowego badania do pobrania poniżej.

RAPORT