Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19

Szanowni Państwo,
W dniu 4 grudnia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej