Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż  18 maja 2022 r. zakończyła się ocena środowiskowa jednego projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 020 200,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik:

1. Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny środowiskowej.