Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

31 maja 2021 r. zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt oceniony pozytywnie