Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18

Informujemy, że 24 kwietnia 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 4 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 545 418,39 PLN, w tym wartość dofinansowania 17 945 659,17 PLN.

 

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej